กอป. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร