นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติบันทึกเทปการปฐมนิเทศและสรุปบทเรียน ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) “หลักสูตรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร”

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 139

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติบันทึกเทปการปฐมนิเทศและสรุปบทเรียน ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) “หลักสูตรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร” ณ อาคารเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร