เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา หลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ปี2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 192

การจัดการคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก

การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในมะม่วง

มะม่วงไทยในตลาดต่างประเทศ

Ep.1 คลิปวีดีโอประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2566 จังหวัดลำพูน

Ep.2 คลิปวีดีโอประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2566 จังหวัดลำพูน