กอป.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน พร้อมทดลองใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุม

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 217

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันที่เกิดจากเชื้อรา Ganoderma boninense ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา มีพื้นที่ปลูก 195,669 ไร่ พบพื้นที่ระบาด 468.19 ไร่ และ อำเภอเหนือคลอง มีพื้นที่ปลูก 108,116 ไร่ พบพื้นที่ระบาด 113 ไร่ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตภาคใต้ ในการนี้ได้หารือกรมวิชาการเกษตรในการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาใช้ในการป้องกันกำจัดโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพื่อทดสอบการยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรค