กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 214

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วยนางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานมีการเปิดตัวมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานโรคไวรัสใบด่าง
มันสำปะหลัง ชุดแรกในประเทศไทย 3 พันธุ์ ได้แก่ TME B419 IITA-TMS-IBA980581
และIITA-TMS-IBA920057 จากนั้นได้เข้าชมแปลงพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง จำนวน 95,000 ต้น
ซึ่งจะปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนให้ได้ประมาณ 700,000 ต้น ในปี 2567 และจะเริ่มแจกให้หน่วยงาน
ที่มีศักยภาพขยายพันธุ์ต่อในปี 2568 โดยหน่วยงานดังกล่าวจะร่วมกันหารือแนวทางในการกระจายพันธุ์ต่อไป