กสศ. สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าทางการเกษตร ในตลาดเกษตรกร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 183

 

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในฐานะคณะกรรมการตลาดเกษตรกรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักสินค้าทางการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิต ในตลาดเกษตรกร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง ด้วยชุดทดสอบ GT (ทดสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มฟอสเฟต, คาร์บาเมท) จำนวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ มะเขือพวง กะเพรา ผักบุ้ง มะเขือเปราะ พริก ผักชีฝรั่ง แตงกวา (2 ตัวอย่าง) และหน่อไม้ฝรั่ง พบว่า สินค้าของเกษตรกรมีความปลอดภัย 100%