กรมส่งเสริมการเกษตร มอบรางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 163

วันที่ 13 กันยายน 2566 เกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารับรางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมอบรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ศูนย์ละ 5,000 บาท ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร