เอกสารประกอบสัมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเฝ้าระวังและจัดการการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 13 – 14 พ.ย.61 ณ โรงแรมบุรีเทล จ.บุรีรัมย์

เอกสารประกอบสัมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเฝ้าระวังและจัดการการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 13 – 14 พ.ย.61 ณ โรงแรมบุรีเทล จ.บุรีรัมย์