🔎🥬กอป. ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เเละลงพื้นติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี🥬🔎

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 76

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช เป็นวิทยากรโครงการการบริหารจัดการพัฒนาเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง หัวข้อ สถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังเเละเทคนิคการสำรวจเเปลงมันสำปะหลัง แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบงานด้านการผลิตมันสำปะหลังในระดับเขต เเละระดับจังหวัด ณ โรงเเรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม ติดตามการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เพื่อให้คำเเนะนำ เเละรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูผักเเละศัตรูข้าวโพดในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โดยแปลงผัก พบการระบาดของด้วงหมัดผักในแปลงผักกวางตุ้ง หนอนหลอดหอมในแปลงหอม ซึ่งเกษตรกรเจ้าของแปลงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการสะสมของโรคเเละเเมลง มีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และใช้สารเคมีตามความจำเป็น มีการรายสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอโดยเกษตรกรเป็นผู้เก็บข้อมูลเอง เเละเเจ้งเตือนไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับแปลงข้าวโพด เกษตรกรพบการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีการใช้น้ำส้มควันไม้ ร่วมกับสารเคมีในการกำจัด หลังจากเก็บเกี่ยวจะปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกสลับระหว่างมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด สลับกันไปเรื่อยๆ สำหรับมันสำปะหลังเคยพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แต่เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกำจัด เมื่อพบต้นเป็นโรคดำเนินการถอนทำลาย ใช้พันธุ์ทนทานระยอง 72 เเละเก็บพันธุ์สะอาดไว้ใช้เองในพื้นที่ ทำให้ช่วยลดการระบาดของโรคใบด่าง นอกจากนี้เกษตรกรยังผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำส้มควันไม้ ไว้ใช้เอง ทำให้ใช้ปุ๋ยน้อยลง ลดต้นทุนการผลิต เเละมีการปลูกหมุนเวียนเพื่อลดการสะสมของโรคเเละเเมลง

จากนั้นลงพื้นที่สำรวจแปลงอ้อยที่พบการระบาดของโรคเเส้ดำ เพื่อให้คำเเนะนำในการป้องกันกำจัด ใช้พันธุ์ต้านทาน ตัดส่วนที่เป็นโรคไปทำลายทิ้งนอกเเปลง ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน หลังจากรื้อแปลงอ้อยตอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคในแปลงปลูก เเละแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีตามคำเเนะนำของกรมวิชาการเกษตร