กสศ. สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าทางการเกษตร ในตลาดเกษตรกร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 156

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในฐานะกรรมการตลาดเกษตรกร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าทางการเกษตร ในตลาดเกษตรกร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง ของสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท ด้วยชุดทดสอบ GT จำนวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ กะเพรา พริก มะเขือเปราะ อะโวคาโด มะม่วง ลองกอง ส้มโอ มะนาว และสับปะรด ผลการตรวจสินค้าของเกษตรกรทุกตัวอย่าง ไม่พบสารเคมีตกค้าง “เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย”