การสำรวจติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์ศัตรูพืช

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 98

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ประเด็น การสำรวจติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์ศัตรูพืชตามแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
สามารถติดตามชมได้ในรายการ ข่าวเช้าหัวเขียว ทางไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 โดยจะออกอากาศวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น.