กอป.ส่งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาแก่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 73

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ส่งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 1,000 ถุง (500 กิโลกรัม) แก่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

f