กอป.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 การประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมทั้งหารือการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง