นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 ตุลาคม 62 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร