กอป.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทดลองเบื้องต้นการใช้สารเคมีล่อแมลงวันผลไม้ ณ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 63

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทดลองเบื้องต้นการใช้สารเคมีล่อแมลงวันผลไม้ ณ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และร่วมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้สารล่อเพื่อลดจำนวนประชากรแมลงวันผลไม้ ณ อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ