กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้ที่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 58

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี (กรส.) พร้อมด้วยเจ้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี (กรส.) เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่ายจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้ที่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยใช้กับดักลดจำนวนประชากรเพศผู้โดยการวางกับดักพยากรณ์ทุก 1 ตารางกิโลเมตร ในการนี้นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ได้เข้าพบท่านเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อหารือเกี่ยวกับการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย