ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง