ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๑ กถ-๒๗๘๓ กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง