ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรมสมัมมนาสรุปผล การดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท(ศดปช.) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 79