ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการสัมนาสรุปการดำเนินงาน การขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 84