นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม…

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 110

นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมมอุตุวิทยา บางนา