กอป. ติดตามสถานการณ์โรคกล้วย จ.สตูล เมื่อ 25 ตุลาคม 61 ผชช.ศภลักษณ์ จนท.กอป (กวช และ กรส) ร่วมกับ ศทอ.สงขลา สสก.5 สงขลา และ สนง.กษจ.สตูล หารือเกี่ยวกับสถานการ์การเกิดโรคและแนวทางการสำรวจโรคตายพรายกล้วยหอมที่พบในพื้นที่ จ.สตูล