เอกสารบรรยายการอบรมหลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง วันที่ 16 -17 ต.ค.61 ที่ โรงแรมเอบีน่าเฮาท์ กทม.

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 118

1. ชี้แจงการอบรม

2. ที่มาและความสำคัญของโรคไวรัสใบด่างมันส

3. แมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

4. สถานการณ์ ความสำคัญและมาตรการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

5. มาตรการของกรมส่งเสริมการเกษตร

6. การสำรวจของกรมส่งเสริมการเกษตร.1

7. เอกสารประกอบการอบรม16-17Oct18

8. ISPM 6

9. แบบเก็บตัวอย่างต้องสงสัย

10. พื้นที่สำรวจและแบบรายงาน