วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง และในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้พบปะเจ้าหน้าที่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่โดยใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในการขับเคลื่อนและบูรณาการกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ณ โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 98