🍀🔎กอป. ลงพื้นติดตามแปลงติดตามสถาการณ์ศัตรูพืชระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เเละจังหวัดสระเเก้ว🔎🍀

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นติดตามแปลงติดตามสถาการณ์ศัตรูพืชแปลงมะพร้าวในอำเภอศรีราชา เเละอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าเกษตรกรเจ้าของเเปลงมีการสำรวจสถารการณ์ศัตรูพืชในเเปลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบการระบาดได้มีการเเจ้งเตือนเกษตรกรใกล้เคียง เเละเเจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล รวมถึงมีการใช้เเตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำ เเละติดตั้งกับดักฟีโรโมนเพื่อล่อตัวเต็มวัยของด้วงเเรดเเละด้วงงวงมาทำลายเเละขอสนับสนุนแตนเบียนอะซีโคเดส จากศทอ.ชลบุรี เพื่อควบคุมเเมลงดำหนาม

และในวันที่ 23 สิงหาคม ลงพื้นติดตามแปลงติดตาม

สถาการณ์ศัตรูพืชแปลงยางพารา ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว โดยเกษตรกรเจ้าของแปลงมีการสำรวจเเละเฝ้าระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดเเปลงให้สะอาด เเละพบว่ายางพาราให้ผลผลิตดี เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งยังสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังติดตามการแปลงมันสำปะหลัง ที่ได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเเละทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง จากโครงการเพิ่มประสิทธิการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังเเบบครอบคลุมพื้นที่ ได้เเก่ พันธุ์ระยอง 72 ปัจจุบันมีอายุ 5 เดือน พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังเล็กน้อย เเต่เนื่องจากในเเปลงบริเวณข้างเคียงมีการระบาดของโรค ทำให้โรคเเพร่ระบาดมายังแปลง โดยเเมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นเเมลงพาหะของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จึงเเนะนำให้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคเพื่อไม่ให้การระบาดการระบาดในเเปลงเพิ่มขึ้น