จัดอบรม​เชิงปฏิบัติการ​หลักสูตร​การจัดทำวีดิทัศน์​ด้วยโปรแกรม​ Premiere​Pro​ CC​ ผ่านระบบออนไลน์​ (Zoom​ Meeting)​

วันศุก​ร์ที่​ 19​ สิงหาคม​ 2565​ กองส่งเสริม​การ​อารักขา​พืช​และ​จัดการ​ดิน​ปุ๋ย​ โดยกลุ่มส่งเสริม​การ​มีส่วนร่วม​ของ​ชุมชน​ด้าน​อา​รัก​พืช​และ​ดิน​ปุ๋ย​ จัดอบรม​เชิงปฏิบัติการ​หลักสูตร​การจัดทำวีดิทัศน์​ด้วยโปรแกรม​ Premiere​Pro​ CC​ ผ่านระบบออนไลน์​ (Zoom​ Meeting)​ โดยมีนางสาวสุมนา​ สิมาสฤษฎ์​ ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​พยากรณ์​และ​เตือน​การระบาดศัตรูพืช​ รักษา​ราชการ​แทน​ผู้อำนวยการ​กองส่งเสริม​การ​อารักขา​พืช​และ​จัดการ​ดิน​ปุ๋ย​ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมฯ และนายณัทธร​ รักษ์​สังข์​ ผู้อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​เทคโนโลยี​การเกษตร​ด้าน​อารักขา​พืช​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ เป็นวิทยากร​ผู้ถ่ายทอดความรู้​ โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ​ ประกอบด้วย​ เจ้าหน้าที่​จากกองส่งเสริม​การ​อารักขา​พืช​และ​จัดการ​ดิน​ปุ๋ย​ และเจ้าหน้าที่​จากศูนย์​ส่งเสริม​เทคโนโลยี​การเกษตร​ด้าน​อารักขา​พืช​ ทั้ง​ 9​ ศูนย์​ รวมจำนวน​ 31​ ราย​