วันที่ 20 – 24 สิงหาคม นางสาววรนาฏ โคกเย็น นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาวสุณิสา ผิวรำไพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ติดตามการผลิตชีวภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและการดำเนินงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา ลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 92