คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช (PMDG)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชยางพารา (10 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชพริก (5 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชมันสำปะหลัง (9 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชส้ม (3 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชมังคุด (3 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชลำไย (3 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชมะพร้าว (5 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชดาวเรือง (5 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชตระกูลหอม กระเทียม(4 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชเงาะ (6 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชถั่วเขียว (6 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชอ้อย (5 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชปาล์มน้ำมัน (1-15)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชมะม่วง (3 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชข้าวโพด (7 ชนิดศัตรูพืช)

คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชลองกอง (5 ชนิดศัตรูพืช)