วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.20 น.นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย พร้อมทั้งชาว กอป ร่วมไหว้คันไถที่ใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ