กอป…ทดสอบฉีดสารเคมีเข้าลำต้นเพื่อป้องกันกำจัดด้วงแรดและด้วงงวง

🕵️‍♀️กอป…ทดสอบฉีดสารเคมีเข้าลำต้นเพื่อป้องกันกำจัดด้วงแรดและด้วงงวง💉💉💉

🗓 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ทดสอบการฉีดสารเคมีเข้าต้นด้วยสารอีมาเม็กตินเบนโซเอท 1.92% EC อัตรา 30มล. /ต้น เพื่อหาแนวทางกำจัดด้วงงวงที่เข้าทำลายต้นมะพร้าวในระยะเริ่มต้นที่พบอาการผิดปกติ เป็นการทดสอบว่าต้นมะพร้าวสามารถฟื้นตัวสู่สภาพปกติและให้ผลผลิตได้หรือไม่ เนื่องจากด้วงงวงเป็นศัตรูสำคัญที่ทำลายทำให้มะพร้าวยืนต้นตายโดยมองไม่เห็นร่องรอยการทำลาย โดยจะติดตามผลทดสอบทุก 1 เดือน 🌴🌴🌴